• Khách hàng thanh toán theo tiến độ thanh toán thường bằng vốn tự có sẽ được được chiết khấu 5% trên giá trị căn hộ trước VAT để khấu trừ vào giá bán căn hộ chưa bao gồm VAT
  • Tiến độ thanh toán như sau:
ĐỢT THANH TOÁNTỶ LỆ THANH TOÁNTHỜI HẠN THANH TOÁN
Ký HĐĐCTối thiểu 500.000.000 VNĐ/căn nhà 
Đợt 115% giá bán căn nhà (đã bao gồm VAT)Ngay khi ký HĐMB
Đợt 215% giá bán căn nhà (đã bao gồm VAT)Sau 02 tháng kế từ ngày ký HĐMB
Đợt 315% Giá bán căn nhà (đã bao gồm VAT)Sau 04 tháng kể từ ngày ký HĐMB
Đợt 415% Giá bán căn nhà (đã bao gồm VAT)Sau 06 tháng kể từ ngày ký HĐMB
Đợt 515% Giá bán căn nhà (đã bao gồm VAT)Sau 08 tháng kể từ ngày ký HĐMB
Đợt 620% Giá bán căn nhà (đã bao gồm VAT)Sau 09 tháng kể từ ngày ký HĐMB
Đợt 75% Giá bán căn nhà (đã bao gồm VAT)Khí có thông báo bàn giao sổ

So sánh các bảng liệt kê