Trước đó, UBND TP đã có cam kết về dự án này. Cụ thể, UBND TP cam kết: Chỉ đạo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 đưa dự án về đúng chức năng là trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa và điều chỉnh lại quy mô để phục vụ các chức năng, trong đó có cả chức năng phục vụ cộng đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, phấn đấu hoàn thành trong năm 2022 và đồng thời giải quyết các vướng mắc về pháp lý liên quan. “Trong năm 2023 sẽ tiến hành triển khai đầu tư dự án và trong khoảng thời gian 3 năm (đến cuối năm 2025) sẽ triển khai xong dự án này” – cam kết nêu. Báo cáo về kết quả thực hiện, UBND TP Hà Nội cho hay, việc điều chỉnh dự án, Chính phủ, Thành ủy, UBND TP đã có các văn bản chỉ đạo. Về việc điều chỉnh quy hoạch, sau kỳ họp thứ 7 HĐND TP (tháng 7/2022), do tính chất đồ án và chỉ đạo của Chính phủ, thời gian triển khai bị kéo dài hơn so với dự kiến. Tháng 11/2022, Hà Nội đã có thông báo 562 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét về quy hoạch kiến trúc dự án. TP cũng có văn bản kèm hồ sơ bản vẽ dự án gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến. blank Tháng 5 vừa qua, theo đề nghị của nhà đầu tư, Hội đồng thẩm định Quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP đã có văn bản đề nghị các thành viên Hội đồng tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp Trung tâm dịch vụ thương mại và hỗn hợp tại khu đất số 148 Giảng Võ. “Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT) (cơ quan thường trực Hội đồng) đang tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng để ban hành thông báo kết luận của Hội đồng, làm cơ sở để nhà đầu tư hoàn chỉnh nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch nêu trên”, văn bản của TP nêu. Ngoài ra, liên quan đến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND TP đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu, báo cáo UBND TP về việc chuyển giao phần vốn nhà nước tại Công ty CP Trung tâm hội trợ triển lãm Việt Nam, trong đó có khu đất 148 Giảng Võ.